1
2
3
VVG PGB zet zich in voor uw pensioenbelang
VVG PGB zet zich in voor een houdbaar pensioen
VVG PGB leden samen sterker

Nieuws

dinsdag 10 april 2018

Aan alle leden die zich hebben aangemeld voor onze ledenvergadering op woensdag 11 april a.s.

Wij zijn verheugd dat wij u woensdag mogen wij u verwelkomen bij onze ledenvergadering in de Eenhoorn in Amersfoort. We hebben geprobeerd u een zo aantrekkelijk mogelijk programma voor te schotelen waarbij ruimte is om (oud) collega’s te ontmoeten. Vooraf aan de vergadering kunt u o.a. kennismaken... lees meer
dinsdag 6 maart 2018

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2018 in Amersfoort

Op woensdag 11 april a.s. wordt in Congrescentrum De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort (tegenover het station) onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden. U bent vanaf 11.30 uur welkom. Er is uitgebreid de tijd om een broodje te eten, bij te praten met (oud)collega’s, kennis te... lees meer
vrijdag 23 februari 2018

Vriesadvies voor ouderen

De winters in Nederland zijn nogal onvoorspelbaar! Echter elke winter in Nederland telt momenten van extreme kou. Met name voor ouderen brengt dit risico’s met zich mee. Denk aan onderkoeling of angst om nog de deur uit te gaan. Om die reden heeft Gouden Dagen dit sociale en praktische... lees meer
donderdag 22 februari 2018

Wie doet wie tekort?

Op 5 februari hebben NVOG en KNVG een brief gestuurd aan de Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid onder bovengenoemde titel. In de brief wordt gereageerd op de behandeling in de Tweede Kamer van het wetsontwerp van 50PLUS over de rekenrente voor de pensioenen. Er wordt met name ingegaan op de... lees meer
donderdag 22 februari 2018

Referendum tegen afschaffing Wet Hillen

Eerder informeerden wij u over de poging dit referendum te laten houden. De eerste fase waarvoor 10.000 geldige handtekeningen nodig waren was succesvol omdat er 24.822 geldige handtekeningen zijn geregistreerd. Voor de volgende fase zijn 300.000 handtekeningen nodig die tot en met 8 maart kunnen... lees meer
zaterdag 17 februari 2018

KBO-PCOB roept ouderen op tot 40 dagen geen druppel

Problematisch alcoholgebruik onder senioren is een veel voorkomend verschijnsel. Voor veel senioren is drinken een ingeburgerde, dagelijkse gewoonte. Liefst vier van de tien senioren drinkt naar eigen zeggen te veel alcohol, zo blijkt uit onderzoek van KBO-PCOB. Om de bewustwording rond de... lees meer
donderdag 8 februari 2018

Nieuwsbrief februari 2018

Uitnodiging en oproep In deze nieuwsbrief treft u enkele belangrijke onderwerpen aan. In de eerste plaats de aankondiging en uitnodiging van onze Algemene Ledenvergadering op woensdag 11 april. De officiële stukken volgen later, maar zo kunt u er in uw agenda alvast rekening mee houden. We hebben... lees meer
zondag 4 februari 2018

Positie pensioenfondsen iets verbeterd

Over geheel 2017 is de financiële positie van pensioenfondsen verbeterd: de totale waarde van de pensioenverplichtingen daalde en die van de beschikbare middelen nam toe. De totale waarde van de pensioenverplichtingen is aan het eind van 2017 uitgekomen op €1.236 miljard. Een jaar eerder was deze... lees meer
dinsdag 30 januari 2018

Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsensector eind december 2017 naar 106,5%

De beleidsdekkingsgraad is de dekkingsgraad waarop pensioenfondsen hun beleidsbeslissingen baseren. Deze wordt berekend als het gemiddelde van de dekkingsgraden over de laatste twaalf maanden die gebaseerd zijn op actuele marktinformatie. De dekkingsgraad gebaseerd op actuele marktinformatie is in... lees meer
dinsdag 30 januari 2018

Lage rente kan nog jaren aanhouden

De lage rente, de voornaamste oorzaak voor het niet verhogen van de pensioenen, kan nog jaren aanhouden. De inflatie blijft ook bescheiden en de economische groei is relatief beperkt. Dat zegt het merendeel van 79 institutionele beleggers die ondervraagd zijn door hun collega Invesco, meldt het... lees meer

Pagina's